Grand Prix Shizuoka 2018 (Standard)

Dec 01, 2018

Standard

Rank Deck Name Player
1st GOLGARI MIDRANGE ATSUSHI NAKASHIMA
2nd SELESNYA TOKENS TAKUYA NATSUME
Top 4 JESKAI CONTROL TOSHIHIRO SAIDA
Top 4 GOLGARI MIDRANGE RYOTA SHIMAZAKI
Top 8 SELENSYA TOKENS HIROAKI NURUKI
Top 8 GOLGARI MIDRANGE KAZUYA YOKOTA
Top 8 GOLGARI MIDRANGE MASAYASU TANAHASHI
Top 8 YOSHITSUGU AOKI BOROS AGGRO

JESKAI CONTROL

Standard by

deck download 

Deck Price :

$346.00


Clifftop Retreat
Copyright © 2002 - 2019 MTGMintCard.com